Öğr. Gör. Dr. FÜSUN HASTÜRK ŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. FÜSUN HASTÜRK ŞAHİN

T: (0282) 250 3808

M fhasturk@nku.edu.tr

W fhasturk.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Hayrabolu Meslek Yüksekokulu
Bölüm:Tarım Makineleri
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI ABD
Öğrenim Yılları: 2004-2010
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI ABD
Öğrenim Yılları: 2001-2004
Tez:
Lisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ ZİRAAT FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1997-2000
Tez:
Önlisans
Üniversite: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:TEKİRDAĞ MYO
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:TARIM ALET VE MAKİNALARI
Öğrenim Yılları: 1995-1997
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Orta
Akademik Görevler
Öğr. Gör. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ PR.
2010-
Öğr. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ PR.
2009-2010
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
ZİRAAT FAKÜLTESİ / TARIM MAKİNELERİ BÖLÜMÜ / TARIM MAKİNELERİ ANABİLİM DALI
2007-2009
Araş. Gör. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ / TARIMSAL MEKANİZASYON (DR)
2002-2007
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MYO / MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİSİ
2019-
MYO/Yüksekokul Müdür Yrd. TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
HAYRABOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
2018-2019
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı / Tarımsal Mekanizasyon
Tarım Makineleri
Biyosistem
Tarım Makineleri Sistemleri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., EREMKERE M., AKTAŞ T., Physical and Mechanical Properties and Influence of Drying Techniques on Drying Characteristics and Some Quality Parameters of Malabar Spinach (Basella alba L.), Fresenius Environmental Bulletin, vol. 28, pp. 4340-4352, 2019.
Özgün Makale SCI
2. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., AKTAŞ T., Effects of Hot Air and Microwave Drying Techniques on Drying Characteristics and Some Quality Parameters of Tropaeolum Majus L., Advances in Food Sciences, vol. 40, pp. 101-110, 2018.
Özgün Makale BIOSOS Previews, CLARIVATE ANALYTICS
3. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., HASTÜRK ŞAHİN F., ALTAN D. D., AKTAŞ T., Changes in Nutritional Properties of Sorrel (Rumex acetosa L.) Plant Dried Using Different Drying Methods, Oxidation Communications, vol. 40, pp. 389-400, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
4. HASTÜRK ŞAHİN F., AKTAŞ T., ALTAN D. D., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., Effects of Different Drying Techniques On Drying Characteristics and Some Quality Attributes of Sorrel (Rumex Acetosa L.), Oxidation Communications, vol. 40, pp. 345-358, 2017.
Özgün Makale SCI-Expanded
5. HASTÜRK ŞAHİN F., AKTAŞ T., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AKÇAY T., Some Technical and Mechanical Properties of Mibuna (Brassica rapa var. Nipposinica) and Mizuna (Brassica rapa var. Japonica)., PeerJ, 2016.
Özgün Makale scholar google Erişim Linki
6. ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AKTAŞ T., HASTÜRK ŞAHİN F., Komatsuna (Brassica Rapa L. Var. Perviridis) Bitkisine Ait Bazı Fiziko-Mekanik ve Yapısal Özelliklerin Belirlenmesi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 12, pp. 67-77, 2015.
Özgün Makale CABI, DOAJ, EBSCO, FAO AGRIS, NDEX COPERNICUS, TUBİTAK-ULAKBİM
7. AKTAŞ T., ÜLGER P., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Sorption Isotherms and Net Isosteric Heat of Sorption for Plum Osmotically Pre-Treated With Trehalose and Sucrose Solutions, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 20, pp. 515-522, 2014.
Özgün Makale SCI-Expanded
8. AKTAŞ T., ÜLGER P., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Changes of Nutritional and Physical Quality Characteristics during Storage of Osmotic Pretreated Apple before Hot Air Drying and Sensory Evaluation., Journal Of Food Quality, vol. 36, pp. 411-425, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
9. AKTAŞ T., ORAK H. H., HASTÜRK ŞAHİN F., EKİNCİ N., Effects of Different Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters of Strawberry Tree (Arbutus unedo L.) Fruit., Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 10, pp. 1-12, 2013.
Özgün Makale CABI,DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS,TUBITAK-ULAKBIM
10. HASTÜRK ŞAHİN F., ORAK H. H., AKTAŞ T., ÜLGER P., Effects of Different Drying Methods on Ascorbic Acid Degradation Kinetics of Tomato., Food Processing Industry Magazine, vol. 4, pp. 32-40, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
11. ORAK H. H., AKTAŞ T., YAĞAR H., İŞBİLİR Ş. S., EKİNCİ N., HASTÜRK ŞAHİN F., Effects of Hot Air and Freeze Drying Methods on Antioxidant Activity, Color and Some Nutritional Characteristics of Strawberry Tree (Arbutus unedo L) Fruit., Food Science and Technology International, vol. 18, pp. 391-402, 2012.
Özgün Makale SCI-Expanded
12. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Farklı Önişlemlerin ve Vakum Kurutma Yönteminin Domatesin Kuruma Karakteristikleri ve Kalite Kriterleri Üzerine Etkisi., Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, vol. 9, pp. 15-25, 2012.
Özgün Makale CABI,DOAJ,EBSCO,FAO AGRIS,TUBITAK-ULAKBIM
13. ORAK H. H., AKTAŞ T., YAĞAR H., İŞBİLİR Ş. S., EKİNCİ N., HASTÜRK ŞAHİN F., Antioxidant Activity, Some Nutritional and Colour Properties of Vacuum Dried Strawberry Tree (Arbutus Unedo L.) Fruit., Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria, vol. 10, pp. 327-338, 2011.
Özgün Makale Medline, Scopus, PubMed, EBSCO, Food Science and Technology Abstracts®, CAB International, Chemical Abstracts Service, Index Copernicus, Ulrich´s Database, Directory of Open Acces Journals, Agro-Librex, Agro-Agen.
14. HASTÜRK ŞAHİN F., AKTAŞ T., ORAK H. H., ÜLGER P., Influence of Pretreatments and Different Drying Methods on Color Parameters and Lycopene Content of Dried Tomato, Bulgarian Journal of Agricultural Science, vol. 17, pp. 867-881, 2011.
Özgün Makale SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Effects of Different Drying Techniques on Some Nutritional Components of Tomato (Lycopersicon esculentum)., Journal of Agricultural Machinery Science, cilt 6, ss. 71-78, 2010.
Özgün Makale ULAKBİM
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., DEVECİ M., ELLİALTIOĞLU Ş. Ş., AKTAŞ T., Hot Air Drying Characteristics of Tropaeolum Majus L, International Agricultural Science Congress (09.05.2018-12.05.2018).
Özet bildiri
2. AKTAŞ T., ÖZER A., HASTÜRK ŞAHİN F., Effect of Drying Methods on Drying Kinetics and Color Parameters of Tarhana, 3rd International Symposium on Traditional Foods from Adriatic to Caucasus (01.10.2015-04.10.2015).
Özet bildiri
3. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Determination of Appropriate Model for Thin Layer Dried Tomato Slices Using Hot Air Drying Method, 12. International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture (03.09.2014-06.09.2014).
Tam metin bildiri
4. AKTAŞ T., HASTÜRK ŞAHİN F., FUJII S., YAMAMOTO S., Adsorption Isotherms of Freeze Dried Vegetables, 17th International Drying Symposium (IDS 2010), Magdeburg, Germany (03.10.2010-06.10.2010).
Tam metin bildiri
5. AKTAŞ T., ÜLGER P., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Sorption Isotherms and Net Isosteric Heat of Sorption For Apple Osmotically Pre-Treated With Trehalose and Sucrose Solutions, Proc. 16th International Drying Symposium (IDS 2008), Hyderabad, India (09.11.2008-12.11.2008).
Tam metin bildiri
6. AKTAŞ T., ÜLGER P., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Effect of Storage Time on Quality of Plum Osmotically Pretreated with Trehalose and Sucrose Solutions Before Drying, 10. International Congress on Mechanization and Energy in Agriculture, Antalya (14.10.2008-17.10.2008).
Tam metin bildiri
7. AKTAŞ T., ÜLGER P., DAĞLIOĞLU F., HASTÜRK ŞAHİN F., Effects of the Different Osmotic Dehydration Methods on Drying Characteristics and Quality Properties of Apple, International Forum 2007, Abstracts of Symposium and Workshop (06.06.2007-07.06.2007).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. HASTÜRK ŞAHİN F., ERYILMAZ AÇIKGÖZ F., AKTAŞ T., Bazı Egzotik Bitkilerin (Komatsuna, Mibuna, Mizuna) Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Belirlenmesi, 29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi (02.09.2015-05.09.2015).
Tam metin bildiri
2. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Dondurarak Kurutma Yönteminin ve Farklı Önişlemlerin Domatesin (Lycopersicon Esculentum) Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri, 28. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon Kongresi, Selçuk Üniversitesi, Konya (04.09.2013-06.09.2013).
Tam metin bildiri
3. ORAK H. H., YAĞAR H., İŞBİLİR Ş. S., EKİNCİ N., AKTAŞ T., HASTÜRK ŞAHİN F., Kocayemiş (Arbutus unedo L) Meyvesinin Bazı Besin Bileşenlerinin, Enzim ve Antioksidan Aktivite Özelliklerinin Belirlenmesi, Meyvenin Farklı Yöntemlerle Kurutularak ve Dondurularak Değerlendirilmesi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay (10.10.2012-12.10.2012).
Poster
4. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Farklı Kurutma Tekniklerinin Domateste (Lycopersicon esculentum) Bazı Besin Bileşenlerine Etkisi (sunulu), 26. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi,Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay (22.09.2010-23.09.2010).
Özet bildiri
5. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., AKTAŞ T., ORAK H. H., Domatesin (Lycopersicon esculentum) Konvektif Sıcak Hava ve Dondurarak Kurutulmasında Kuruma Kinetiklerinin İncelenmesi., 25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi,Süleyman Demirel Üniversitesİ,Isparta (01.10.2009-03.10.2009).
Tam metin bildiri
6. HASTÜRK ŞAHİN F., ÜLGER P., Plastik ve Cam Serada Sıcaklık ve Bağıl Nem Değerlerinin Belirlenmesi ve Karşılaştırılması Üzerine Bir Araştırma, Tarımsal Mekanizasyon 24. Ulusal Kongresi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (05.09.2007-06.09.2007).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. .
Ulusal Kitap
Yayın Hakemlikleri
1. Journal of Agricultural Science and Technology, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi SCI-Expanded
2. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Ulusal Projeler
1. Latin çiçeğinin Tropaeolum Majus L Kurutulmasında Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması Kurutma Kinetiklerinin Ve Bazı Kimyasal özelliklerinin Değişimi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 02.12.2016-19.09.2017.
2. Kuzukulağı (Rumex acetosa L.) Bitkisinin Farklı Kurutma Yöntemleri Kullanılarak Kurutulması ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi., Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 05.05.2015-29.12.2015.
3. Domates (Lycopersicon esculentum) Kurutmada Farklı Kurutma Yöntemlerinin ve Önişlemlerin Ürün Kalitesi Üzerine Etkilerinin Belirlenmesi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 15.07.2007-15.07.2008.
4. Meyve Kurutulmasında Farklı Osmotik Kurutma Yöntemlerinin Ürün Kalitesine ve Kurutmada Enerji Tasarrufuna Etkilerinin Saptanması, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı.
Üyelikler
Tarım Makinaları Dereği, Üye, 2005-.
TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Üye, 2000-.
Katıldığı Kurslar
Modelling the Drying Processes, Yer:Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 05.05.2004-07.05.2004.
AB Topluluk Programları ve Diğer Fon Kaynaklarına Proje Hazırlama Eğitimi (PCM), Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 24.05.2010-26.05.2010.
Bilimsel Araştırma Etiği Eğitim Kursu, Yer:Trakya Üniversitesi, 19.12.2003-19.12.2003.
Aldığı Sertifikalar
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkik Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 15.11.2018-16.11.2018.
TS EN ISO 900:2015 Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 07.11.2018-07.11.2018.
TS EN ISO 9001:2015 Risk Tabanlı Proses Yönetimi Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 01.11.2018-02.11.2018.
TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi, Yer:Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, 25.10.2018-26.10.2018.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Australian Agriculture and Agriculturak Machanization, Yer:Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 07.06.2005-08.06.2005.
Enerji Tarımı ve Biyoyakıtlar 3. Ulusal Çalıştayı, Yer:Tekirdağ, 23.05.2013-24.05.2013.
III. Tarımsal Ürünleri Kurutma Tekniği Çalıştayı, Yer:Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi, 02.05.2005-04.05.2005.
Redüktör Seçimi ve Kullanımı Semineri, Yer:Trakya Üniverstesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 24.12.2002-24.12.2002.
Rulmanlı Yataklar Semineri, Yer:Trakya Üniversitesi Tekirdağ Ziraat Fakültesi, 22.10.2002-22.10.2002.